Imprezy szkolne

Uroczystości szkolne

"Właśnie nastał kres wakacji..."

Właśnie nastał kres wakacji, uświadomił nam to dzwonek, który 1 września zainaugurował nowy rok szkolny 2014/2015. Z tej okazji wszyscy uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V spotkali się w auli.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Katorosz. Słowami otuchy powitała wszystkich swoich uczniów, a szczególnie kochanych maturzystów.

Zaraz potem rozpoczęła się część artystyczna, którą śpiewająco rozpoczęła uczennica klasy 2E Weronika Czech. Następnie cała publiczność w dobrych nastrojach oglądała sceny z życia nauczycielki, która w czasie wakacji szukała szczęścia, by na koniec odnaleźć je w szkole. Przedstawienie zaprezentowała grupa teatralna Paradoks z klasy 2F. Całą uroczystość poprowadzili niezastąpieni drugoklasiści Aleksandra Zastępa oraz Marta Szproch z klasy 2D.

W tak doborowy nastrój wszystkich uczniów wprowadziła Pani Profesor Joanna Mochniak. To właśnie pod jej "egidą" wszyscy powitaliśmy ten nowy rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzymy samych piątek, a nauczycielom dużo cierpliwości.

Tekst: Aleksandra Jacek (kl. 3F)

Fot. : Tomasz Angel (kl. 1F)

DSC01512.JPG

DSC01515.JPG

DSC01525.JPG

DSC01551.JPG

 

Przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

W kwietniu br. w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta niezwykła lekcja historii składała się z dwóch części.

      pw4

Pierwszą stanowiła sesja popularnonaukowa.Uczniowie kl. I B: Magdalena Bratko, Jagoda Markiewicz, Monika Polednia oraz Szczepan Watras, przygotowani przez Panią mgr Grażynę Binkowską zaprezentowali rys historyczny Powstania Warszawskiego, skupiając się głównie na sporach dotyczących zasadności jego wywołania. Szczepan, cytując wielu historyków wcielił się w obrońcę zwolenników Powstania, zaś dziewczyny, które także swe argumenty pozyskiwały ze źródeł historycznych, były jego przeciwnikami. Uczniowie przywoływali opinie wielu historyków, zarówno zwolenników, jak i przeciwników decyzji o jego rozpoczęciu. Prezentacja zawierała także fragmenty pamiętników powstańczych oraz meldunki Himmlera dotyczące walczącej Warszawy.

   pw3

Całość wystąpienia uczniów kl. I B wzbogacona była fragmentami melodii powstańczych, które na fortepianie grał Przemysław Ślęzak, a na werblach przygrywał Krzysztof Kamiński z kl. III f. Do naszej sesji popularnonaukowej dołączyli również zaproszeni goście, prof. Uniwersytetu Opolskiego Pan Adam Suchoński oraz Pan dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo – Badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

   pw2
            Pan prof. Adam Suchoński wygłosił wykład pt. „Powstanie Warszawskie w zagranicznych podręcznikach historii”, w którym opowiadał o tym, jak ich autorzy uznają tamte wydarzenia za mało znaczące dla historii oraz jak bardzo je marginalizują. Natomiast Pan dr. Piotr Stanek przedstawił losy młodocianych powstańców po upadku Powstania Warszawskiego, wzbogacając swój wykład różnorodnym materiałem ikonograficznym. Wsłuchując się w jego opowieści i oglądając zdjęcia z tamtych wydarzeń, zdawaliśmy sobie sprawę z poświęcenia naszych rówieśników w walce o niepodległość ojczyzny.

   pw9
           Ten apel był dla nas wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Każdy
z nas zapamięta ją pewnie na bardzo długo, dzięki dostarczeniu nam szerokiej wiedzy i wielu wzruszeń.

Drugą część uroczystości wypełniła inscenizacja, przygotowana z uczniami klasy II C przez mgr Beatę Ratajczak-Janyszek.

pw8 

  pw7

                                                                        Tekst: Monika Polednia, kl. I B

Zdjęcia: Przemysław Halupczok, kl. I B

Apel z okazji Święta Niepodległości

11L1   11L4

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

W dniu 8 listopada 2013 r. w auli naszej szkoły odbył się apel z okazji dnia 11 Listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości.

Na początku wszyscy tradycyjnie odśpiewaliśmy „”Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wysłuchaliśmy referatów przygotowanych przez uczniów szkoły dla dorosłych pod opieką dr Bożeny Malec-Masnyk. Dzięki tym odczytom dowiedzieliśmy się m.in., jak ten jakże ważny dzień przebiegał tutaj – w Opolu. Wczucie się w klimat umożliwiły nam podkłady muzyczne, przygotowane przez mgr Beatę Pałkę.

   11L2   11L10

Funkcję przerywnika pełniły występy chóru, w składzie: Sabrina Bieniek, Martyna Druszcz, Eryka Rzepka, Justyna Wystub, wraz z uczniami szkoły dla dorosłych. O perfekcyjną oprawę wokalną zadbał jak zwykle Przemysław Ślęzak z klasy III F.

Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem apelu, dzięki któremu wspólnie mogliśmy cieszyć się z rocznicy odzyskania niepodległości. Jego podsumowania dokonała Dyrektor Danuta Katorosz.

   11L3   11L9

Tekst: Julia Konrad, kl. III B

Zdjęcia: Przemysław Halupczok, kl. I B

Wystawę plakatów poświęconych rocznicy odzyskania niepodległości i ważnym postaciom tamtych czasów przygotowała ze swoimi uczniami mgr Grażyna Binkowska.

Święto Patrona Szkoły A.D. 2013

Piątek, 25 października, godzina 8.00. Na szkolnych korytarzach pustki, wypełnia je tylko niesamowita cisza. Tego dnia lekcje się nie odbyły. W łączniku stoją tablice, na których wiszą wizerunki Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a wokół nich cytaty z kazań zawierające najpiękniejsze słowa, przekazujące wskazówki do życia. Tego dnia cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona. Wszystko wyglądało tak jak w poprzednich latach, lecz tegoroczne obchody były wyjątkowe.

Godzina 9.00. Mgła, która otoczyła Opole, stworzyła nastrój adekwatny do święta. Pogoda skłaniała do rozmyślań i refleksji. Młodzież zgromadziła się w kaplicy przy Seminarium znajdującym się przy ul. Drzymały. Razem z dyrekcją, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji zgromadzonych oraz prosiliśmy o łaski i światło Ducha Św. Ofierze eucharystycznej przewodniczyli ojciec Ignacy, dyrektor "Domu Pielgrzyma" na Górze Św. Anny i ks. Tomasz Jałowy.   sp3    sp7

Kolejną częścią obchodów był program artystyczny, który przygotowała pani profesor Małgorzata Żebrowska wraz z uczniami. Poprowadzeniem uroczystości zajęli się: Dominika Matuszek, Olga Wandrasz i Tomasz Główka. Po wstępie Kamili Wojtali, która zagrała na fortepianie, nastąpiło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Danuta Katorosz. W swoim krótkim wystąpieniu wprowadziła zgromadzonych w historię obchodzonego święta.

sp8   sp12

Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych. Młodzież przyrzekała uczyć się pilnie, wypełniać wszystkie obowiązki, być przykładem dla innych oraz dumnie reprezentować szkołę.

Wyjątkową częścią uroczystości było przekazanie sztandaru, który towarzyszy nam już o 23 lat we wszystkich ważnych wydarzeniach. ,,Symbolizuje on Polskę jako naszą Ojczyznę i jej integralną część - społeczność szkoły”. Po przekazaniu sztandaru wykonaniem utworu „Soli Deo” urzekł wszystkich szkolny chór, prowadzony przez Przemysława Ślęzaka.

sp14  sp13 sp11

Następnie w ogromnym skupieniu wysłuchaliśmy wykładu księdza Sebastiana Krzyżanowskiego. Występ Justyny Wystub był podziękowaniem za jego piękne i mądre słowa.

   sp1   sp2

Później przyszedł czas na ogłoszenie wyników Turnieju Prymasowskiego. Jak co roku poziom był wysoki, rywalizacja zacięta. Zespoły wykazały się dużą wiedzą o życiu i działalności Kardynała Wyszyńskiego. Wyniki były następujące: I miejsce zespół z klasy IA, II miejsce zespół z klasy IF, III miejsce zespół z klasy ID. Pani dyrektor wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Marcinem Spranzlem wręczyła nagrody, a Marcel Pieczonka zaśpiewał dla nich piosenkę.

sp9   sp4

Nasz patron jest postacią wybitną nie tylko dla polskiego kościoła, ale i dla polskiego państwa. Jego nauczanie z tamtych lat nie straciło na wartości. To dzięki pani Irenie Chmielewskiej Stefan Kardynał Wyszyński jest naszym patronem. Nauczycielka zgromadziła wokół siebie wielu zwolenników, a ich determinacja i zaangażowanie sprawiły, że sposród trzech kandydatów wygrał Prymas Tysiąclecia. W ramach podziękowania dla bohaterów tamtych dni zaśpiewała Martyna Druszcz, a Tomasz Główka wraz ze swoją partnerką zatańczył walca. Oczywiście nie zabrakło życzeń dla całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji. Dla nich zaśpiewała Iwona Konieczny wraz z Kamilem, który jest absolwentem naszej szkoły. Po jej występie po raz kolejny tanecznie zaprezentował się Tomasz. Swoje „5 minut” miał także kwartet instrumentalny, który przygotował małą atrakcję w postaci zaproszenia na scenę ochotnika. Wybór padł na ks. Tomasza Jałowego, który świetnie poradził sobie z wyzwaniem. Na zakończenie wystąpił chór, który ponownie zachwycił wszystkich perfekcją w przygotowaniu utworu. Wszyscy występujący potwierdzili, że nasza szkoła ma naprawdę utalentowaną młodzież.

sp5   sp10   sp6   sp16

Mimo że dzień był pochmurny, na naszych twarzach gościł uśmiech, a serca wypełniała radość. Kolejny raz mogliśmy wspólnie cieszyć się, że patronem szkoły jest postać tak bardzo wybitna.

Tekst: Dominika Matuszek (kl. II D)

Zdjęcia: Przemysław Halupczok (kl. I B)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz,
tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości –
- o tyle będziemy mądrzejsi.”

       Drugiego września 2013 r. w auli Zespołu Szkół w Opolu miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V.

       Pani Dyrektor Danuta Katorosz otworzyła część oficjalną piękną i głęboką mową dotyczącą wagi nauki i roli nauczycieli, którzy są jak „mosty” w procesie kształcenia młodego pokolenia. Pani Dyrektor kierowała do uczniów każdego rocznika (klasy pierwsze, drugie, trzecie) uwagi związane z codziennym, często żmudnym trudem uczenia się i życzyła wytrwałości, energii i zdrowia w nowym roku szkolnym. Pani Dyrektor w obecności klas trzecich wręczyła statuetkę PRYMASA najlepszemu tegorocznemu maturzyście Bartoszowi Skoniecznemu z kl. III E, gratulowała wyników i sukcesów związanych z wyborem uczelni – Akademii Medycznej we Wrocławiu.

       Część artystyczną przygotowała młodzież klasy II B pod kierunkiem wychowawcy Anny Klimczyk. Muzyczno – słowny program przypominał o radościach, zdolnościach i potencjale każdego człowieka. Sami uczniowie wyraźnie podkreślali : „Każdy z Was przyszedł tu, by dać świadectwo swej wielkości”. Nauczali też: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi, poznaj siebie i zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny.”

       Myśli poetów i filozofów zapisane na karteczkach i wręczone w auli nauczycielom i uczniom na pewno pozwoliły wszystkim dobrze się poczuć w pierwszym dniu nowego roku i jasnym okiem spojrzeć w przyszłość, bo przecież: „Cymbał ten, kto nie lubi szkoły” – jak mawiał Janusz Korczak. Piosenki Anny Marii Jopek i Beaty Kozidrak, muzyka poważna i rockowa wykonane na żywo uprzyjemniły tę część uroczystości i sprawiły, że śpiewająco rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Uczniowie klasy II B, którzy przygotowali program to:

Bieniek Sabrina
Bogucka Aldona
Grzybek Anita
Kampa Daniela
Knap Dominika
Węglińska Michalina
Wilsz Daria
Wrona Rafał
Wrzecionek Martyna
Borto Mateusz
Knop Jakub
Kornek Paulina
Koston Patryk
Kowol Katarzyna
Skrzypczyk Ewa
Dziurzyński Bartosz

Gościnnie wystąpiła Eryka Rzepka (skrzypce) – uczennica kl. II F.

Tekst: A. Klimczyk

Logowanie