kolaz

SKŁADAMY BARDZO GORĄCE PODZIĘKOWANIA UCZNIOM

I ICH RODZICOM, A TAKŻE NAUCZYCIELOM

I WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM SZKOŁY,

KTÓRZY W DNIACH 10-23 PAŹDZIERNIKA

WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ ZBIERANIA GŁOSÓW

NA NASZE PROJEKTY UJĘTE NA LISTACH BUDŻETU

OBYWATELSKIEGO MIASTA OPOLA NA 2017 R.

DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE I ŻYCZLIWOŚĆ.

AKTUALNIE, TJ. DO 10 LISTOPADA, TRZYMAMY KCIUKI

ZA LICZENIE GŁOSÓW I WYNIKI GŁOSOWANIA.

 srebrne liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu

jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących

w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2016

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2016"

Logowanie